Yokogawa: là một công ty phần mềm và kỹ thuật điện đa quốc gia của Nhật Bản

Yokogawa là một công ty phần mềm và kỹ thuật điện đa quốc gia của Nhật Bản, với các hoạt động kinh doanh dựa trên công nghệ đo lường, điều khiển và thông tin.

🏷️ Thẻ Tag: tagAutomation ; tagYokogawa ; tagElectrical ; tagElectronic