UDFB

UDFB: User Defined Function Blocks

  • UDFB- khối chức năng do người dùng tự định nghĩa