SLC 500

SLC 500Là một dòng PLC của hãng Rockwell.

-Đây là dòng PLC tầm trung của Rockwell, hiện tại đã cũ và Rockwell đang khuyến cáo nhà máy thay thế từ từ lên Compactlogix Software dùng cho dòng này là RSlogix 500 (Nguồn tham khảo: http://www.bientanrockwell.com/plc-rockwell)