Schneider Electric

Schneider Electric: là tập đoàn thiết bị điện công nghiệp hàng đầu của châu Âu và thế giới