PTO

PTO: Pulse Train Output

-Trong lập trình PLC tương tự như PWM thì PTO là một phương thức phát xung, Điểm khác biệt là PTO-Pulse-Train-Output dùng để định vị chính xác hoặc kiểm soát vận tốc chính xác. Một xung làm quay động cơ một lượng nhỏ. (Xem chi tiết tại nguồn tham khảo: https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/different-pto-and-pwm/184227)

tagSiemens