PROFINET: là một tiêu chuẩn cho giao tiếp Ethernet công nghiệp

Tương tự như PROFIBUS thì PROFINET được viết tắt từ cụm từ tiếng anh Process Field Net

PROFINET là một tiêu chuẩn kỹ thuật công nghiệp để truyền dữ liệu qua Ethernet công nghiệp, được thiết kế để thu thập dữ liệu từ và điều khiển thiết bị trong các hệ thống công nghiệp, với sức mạnh đặc biệt trong việc cung cấp dữ liệu theo hạn chế thời gian chặt chẽ (theo thứ tự 1ms trở xuống). Tiêu chuẩn này được PROFIBUS & PROFINET International (PI), một tổ chức có trụ sở tại Karlsruhe, Đức duy trì và hỗ trợ.

Phân biệt giữa PROFIBUS và PROFINET, Tên gọi hai chuẩn giao tiếp này thường gây ra nhầm lẫn. Để phân biệt đơn giản thì ta có thể thấy chữ BUS trong PROFIBUS thể hiện nó là một tiêu chuẩn cho giao tiếp fieldbus trong công nghệ tự động hóa. Còn chữ NET trong PROFINET là một tiêu chuẩn cho giao tiếp Ethernet công nghiệp

🏷️ Thẻ Tag: tagIT ; tagAutomation ; tagELV ; tagBMS ; tagBACnet ; tagEtherCAT ; tagBeckhoff ; tagLightBus ; tagFieldbus ; tagIndustrialCommunicationNetworks: ; tagFieldbus ; tagPROFINET ; tagPROFIBUS