PROFIBUS: là một chuẩn cho truyền thông fieldbus trong kỹ thuật tự động hóa

Tương tự như Profinet thì Profibus được viết tắt từ cụm từ tiếng anh PROcess-FIeld-BUS. Hiện hay thì chưa có thuật ngữ tương đồng này ở tiếng Việt và đa phần vẫn giữ nguyên tên tiếng anh Profibus. Ta có thể tạm dịch nghĩa như sau: Processquá trình, fieldbus: là “bus trường” vậy Process fieldbus là một quá trình truyền thông bus trường.

là một chuẩn truyền thông fieldbus, được sử dụng trong lĩnh vực kỹ thuật tự động hóa và được phát triển lần đầu vào năm 1989 bởi BMBF (phòng giáo dục và nghiên cứu Đức) và sau đó được sử dụng bởi Siemens. Trong các ứng dụng tự động hóa công nghiệp và tự động hóa tòa nhà, các mạng trường nối tiếp (serial fieldbus) có thể hoạt động như hệ thống truyền thông, trao đổi thông tin giữa các hệ thống tự động hóa và các thiết bị hiện trường phân tán. Chuẩn này cũng cho phép các thiết bị của nhiều nhà cung cấp khác nhau giao tiếp với nhau mà không cần điều chỉnh giao diện truyền thông đặc biệt.

Phân biệt giữa PROFIBUS và PROFINET, Tên gọi hai chuẩn giao tiếp này thường gây ra nhầm lẫn. Để phân biệt đơn giản thì ta có thể thấy chữ BUS trong PROFIBUS thể hiện nó là một tiêu chuẩn cho giao tiếp fieldbus trong công nghệ tự động hóa. Còn chữ NET trong PROFINET là một tiêu chuẩn cho giao tiếp Ethernet công nghiệp

🏷️ Thẻ Tag: tagIT ; tagAutomation ; tagELV ; tagBMS ; tagBACnet ; tagEtherCAT ; tagBeckhoff ; tagLightBus ; tagFieldbus ; tagIndustrialCommunicationNetworks: ; tagFieldbus