PLC

PLC: Bộ điều khiển Logic khả trình

Programmable logic controller (PLC) .