PID

PID: Proportional-Integral-Derivative

– Bộ điều khiển PID, Một bộ điều khiển vi tích phân tỉ lệ ( PID- Proportional Integral Derivative) là một cơ chế phản hồi vòng điều khiển (lý thuyết điều khiển tự động)|bộ điều khiển]]) tổng quát được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều khiển công nghiệp – bộ điều khiển PID là bộ điều khiển được sử dụng nhiều nhất trong các bộ điều khiển phản hồi. (Nguồn tham khảo: vi.wikipedia.org/wiki/Bộ_điều_khiển_PID)