PAC

PAC : Programmable Automation Controller

– Là dòng PAC cỡ lớn của Rockwell Automation, sử dụng cho các ứng dụng điều khiển phức tạp, DCS, nhiều loại mạng truyền thông và có số lượng I/O lớn (hơn 1000). (Nguồn tham khảo: Jap.vn)