OPC: Nhiều nghĩa (click để xem chi tiết)

  • OPC: Open Platform Communications – là một loạt các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật dành cho viễn thông công nghiệp.
  • OPC: OLE for Process Control – là một bộ giao diện tiêu chuẩn không độc quyền dựa trên Công nghệ OLE/COM do Microsoft phát triển.
  • OPC UA là viết tắt cụm từ: Open Platform Communication (OPC) Unified Architecture (UA). Đây là một tiêu chuẩn giao diện phần mềm mà cho phép các chương trình window có thể giao tiếp được với các thiết bị phần cứng công nghiệp. OPC được thực hiện trong cặp client-server. Máy chủ OPC là một chương trình phần mềm chuyển đổi giữa giao thức truyền thông phần cứng được PLC sử dụng thành ra giao thức OPC. Phần mềm máy khách OPC là bất kỳ chương trình nào mà cần kết nối với phần cứng, chẳng hạn như là HMI. Máy khách OPC sử dụng máy chủ OPC để lấy được dữ liệu hay gửi các lệnh tới phần cứng.

Tài liệu tham khảo:

  1. Open Platform Communications

🏷️ Thẻ Tag: tagIT ; tagAutomation , tagSchneider , tagRockwellAutomation ; tagProtocol; tagSuiteLink; tagDDE , tagFastDDE, tagOPC