NPN

NPN Là một linh kiện điện tử cấu tạo từ nối ghép 1 bán dẫn điện dương giữa hai bán dẫn điện âm. “N” ám chỉ negative, nghĩa là “cực âm”; “P” là positive, nghĩa là “cực dương”. Transistor được sử dụng nhiều trong việc khuếch đại, công tắc, hay điện dẫn trong công nghiệp điện tử hay làm cổng số trong điện tử số.

Nguồn: Wikipedia