Nominal voltage: Điện áp danh định,điện áp định danh, điện áp định mức