Module

Module là một đơn vị đơn lẻ sẽ cấu thành lên một tổng thể hoàn hảo và nhất định. Mỗi module sẽ chuyên đảm nhận các chức năng khác nhau nhưng sẽ cùng phối hợp với nhau để hoàn thiện toàn bộ công việc, dự án.

Module là một thuật ngữ có nhiều nghĩa với mỗi ngành khác nhau thì nó mang ý nghĩa khác nhau:

-Module trong lĩnh vực điện tử, tự động hóa là tập hợp toàn bộ các linh kiện điện tử (điot , tụ điện, cuộn cảm,transistor) được liên kết với nhau trên một bo mạch và thực hiện những chức năng cố định. Ví dụ cụ thể như: + Module wifi: nhiệm vụ như wifi.

+Module relay 12v: có nhiệm vụ như 1 công tắc dùng để đóng ngắt, mở mạch điện.

– Module trong kiến trúc-xây dựng: là đơn vị quy ước để đo kích thước bộ phận kết cấu và kiến trúc của một công trình, dự án.