Micrologix

Micrologix: Là một PLC của hãng Rockwell
-Micrologix đây là dòng PLC dùng trong hệ thống nhỏ, trên các máy yêu cầu số lượng IO không nhiều. Software dùng cho dòng này là RSlogix 500. Một số dòng PLC của Micrologix:
Dòng Micrologix 1500
Một hệ thống MicroLogix1500 cơ bản cung cấp 24 hoặc 28 I/O có sẵn, nguồn xoay chiều hoặc một chiều, và bạn có thể bổ xung thêm các I/O thông qua các module 1769 Compact, có khả năng mở rộng lên đến 16 module . Module bộ nhớ tuỳ chọn hoặc tính năng đồng hồ thời gian thực và các công cụ Data access sẽ nâng cao hơn khả năng của hệ thống. Lập trình trên phần mềm SLC500.
Dòng Micrologix 1200
MicroLogix 1200/1762 là dòng PLC giữa, có các đặc tính chung của dòng MicroLogix và kiến trúc dòng SLC. Bộ nhớ chương trình 6K-từ, với tối đa 4K từ chương trình và 2k từ dữ liệu, và 100% dữ liệu được duy trì. một module bộ nhớ tuỳ chọn cung cấp khả năng backup chương trình và dữ liệu, có thể upload và download được. Tuỳ chọn tính năng thời gian thực cho phép khả năng lập lịch cho công việc điều khiển.
Dòng Micrologix 1100
Với tính năng “online editing” và đường truyền EtherNet/IP lên đến 10/100 Mbps cho khả năng gửi thông tin peer-to-peer làm cho MicroLogix 1100 có khả năng kết nối thuận lợi phù hợp cho các ứng dụng triển khai trên một phạm vi rộng. Có 10 đầu vào số, 6 đầu ra số, và 2 đầu vào tương tự trên mỗi bộ điều khiển, với khả năng thêm các module vào ra số, tương tự, RTD, và can nhiệt đáp ứng cho các yêu cầu điều khiển ứng dụng. Trên các phiên bản của bộ điều khiển với đầu vào dc, có bộ đếm tốc độ cao, và trên các phiên bản đầu ra dc, hai cổng PTO/PWM (pulse train outpút and pulse width modulated) ra, cho phép bộ điều khiển đáp ứng được cho những ứng dụng truyền động đơn giản
Dòng Micrologix 1000
Dòng PLC MicroLogix 1000 là dòng PLC nhỏ, kinh tế. Có khả năng cấu hình 10 đầu vào ra số (6 đầu vào và 4 đầu ra), 16 đầu vào ra số(10 đầu vào và 6 đầu ra), hay 25 I/O (12 đầu vào số, 4 đầu vào tương tự, 8 đầu ra số, và một cổng ra tương tự), hoặc 32 đầu vào ra số(20 đầu vào và 12 đầu ra) . với những khả năng đa dạng MicroLogix 1000 là một ý tưởng hay cho rất nhiều ứng dụng.