Lithography: Quang khắc

Lithography Thường được dịch ra tiếng Việt là Quang khắc hay in thạch bản.

Để hiểu kỹ hơn về các bạn có thể đọc chi tiết bài viết về trên blog.vietnamcat.com