Learning Paths: Lộ trình học tập

Lộ trình học tập được mô tả là lộ trình do người học lựa chọn thông qua một loạt hoạt động giáo dục trực tuyến, cho phép họ xây dựng kiến thức theo hướng tiến bộ dần. Nhờ lộ trình học tập, quyền kiểm soát sự lựa chọn chuyển giao từ người dạy kèm sang người học

Nguồn tham khảo: Wikipedia

🏷️ Thẻ Tag: tagIT ; tagAutomation