Kanban: là một hệ thống lập kế hoạch cho sản xuất tinh gọn

Kanban bắt nguồn từ tiếng Nhật カンバン có nghĩa là Bảng hiệu.

Kanban là một phương pháp tinh gọn để quản lý và cải tiến công việc trên toàn hệ thống của con người. Cách tiếp cận này nhằm mục đích quản lý công việc bằng cách cân bằng nhu cầu công việc với năng lực hiện có và cải thiện việc xử lý vấn đề thắt cổ chai ở cấp hệ thống.

🏷️ Thẻ Tag: tag5S ; tagIndustrialManagement ; tagKanban