IQ:  Installation Qualification: Thẩm định lắp đặt

IQ là tên viết tắt của Installation Qualification là chứng minh bằng tài liệu rằng thiết bị và quy trình đã được xây dựng và lắp đặt phù hợp với các tiêu chuẩn thiết kế.

Nguồn tham khảo:  Internet

🏷️ Thẻ Tag: tagGMP ; tagIQ , tagOQ , tagPQ , tagDQ, tagHVAC