InTouch: Một phần mềm Tự động hóa

InTouch là phần mềm SCADA dùng để tạo ra giao diện người – máy(HMI) ứng dụng cho Microsoft Windows. InTouch là một thành phần của Wonderware Factory Suite. InTouch ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực bao gồm: sản xuất thức ăn, vật liệu bán dẫn, dầu và gas, hóa chất, tự động, dược phẩm….
InTouch bao gồm ba chương trình chính, InTouch Application Manager, WindowMaker và WindowViewer.
InTouch Application Manager bao gồm những ứng dụng chúng ta tạo ra.
WindowMaker là môi trường phát triển, bao gồm các hình vật thể được sử dụng để tạo các hình đồ họa trên cửa sổ hiển thị. Những cửa sổ này có thể kết nối với hệ thống vào ra công nghiệp và các ứng dụng khác của Microsoft.
WindowViewers là môi trường chạy thực sử dụng cửa sổ đồ họa được tạo ra ở WindowMaker.

Tài liệu tham khảo:

  1. Đề tài: Giao tiếp người/ máy (HMI) với bộ công cụ InTouch Wonderware – Phần I/O Server.

🏷️ Thẻ Tag: tagIT ; tagAutomation , tagSchneider , tagRockwellAutomation ; tagProtocol; tagSuiteLink; tagDDE