Integral windup

Integral windup: Bão hòa Tích phân

Đây là thuật ngữ liên quan đến giải thuật PID. Là hiện tượng đầu ra của bộ điều khiển vẫn tiếp tục tăng quá mức giới hạn do sự tích luỹ của thành phần tích phân vẫn tiếp tục được duy trì khi sai lệch điều khiển đã trở về không Hiện tượng này chỉ xảy ra khi bộ điều khiển có chứa thành phần tích phân và tín hiệu bị hạn chế như những hệ thống có cơ cấu chấp hành hai vị trí như kiểu rơle, van đóng mở và trong trường hợp bộ điều khiển có thành phần tích phân bị giới hạn tín hiệu. Mặt khác ta biết rằng thành phần tích phân giúp cho đầu ra của hệ kín nhanh chóng đạt tới giá trị đặt tuy nhiên tín hiệu đặt quá lớn hoặc thay đổi quá nhanh khi đó làm cho thiết bị chấp hành không đáp ứng kịp thì tính chất tuyến tính của luật điều khiển không còn được đảm bảo. (Nguồn tham khảo: Một số biện pháp khắc phục hiện tượng bão hòa tích phân… – Nguyễn Văn Chí)