HDPE: Một loại nhựa

  • Tìm hiểu chung về vật liệu HDPE

HDPE được viết tắt từ cụm từ tiếng anh là High-density polyethylene hay còn gọi là PEHD (polyethylene high-density).  HDPE là loại vật liệu nhựa dẻo với mật độ cao. HDPE có tỷ lệ sức bền trên mật độ lớn (sức bền/ mật độ ~0,95g/cm3) mặc dù mật độ của vật liệu nhựa HDPE là chỉ cao hơn polyethylene mật độ thấp. Nhựa HDPE được ứng dụng vô cùng rộng rãi trong đời sống hàng ngày ví dụ như ống nước HDPE, ống cáp điện ngầm…

  • Đôi nét về ống HDPE.

Nhựa HDPE có ít phân nhánh, nên ống HDPE có lực liên kết phân tử rất mạnh, từ đó tạo ra những ưu điểm vượt trội cho loại ống này.