HCMUT: Ho Chi Minh City University of Technology

HCMUT: Ho Chi Minh City University of Technology (Trường Đại học Bách khoa)

Tên gọi khác: BKU