HCMUAF: Ho Chi Minh City University of Agriculture and Forestry

HCMUAF: Ho Chi Minh City University of Agriculture and Forestry (Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM)

Tên viết tắt khác: NLU , NLS