Gain

Gain: Độ lợi, độ khuếch đại, độ khuếch

  • Đây là thuật ngữ mang ý nghĩa khá rộng, Trong Bộ điều khiển PID, Độ lợi được hiểu là – KP: Độ lợi khâu tỷ lệ – KI: Độ lợi khâu tích phân – KD: Độ lợi khâu vi phân