Flip-flop

Flip-flop: Chốt

Filp-flop đôi khi gọi là chốt trong kĩ thuật điện tử, là mạch mạch có khả năng lật lại trạng thái ngõ ra tuỳ theo sự tác động thích hợp của ngõ vào, điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc lưu trữ dữ liệu trong mạch và xuất dữ liệu ra khi cần. (Nguồn tham khảo: ammedientu.vn)