Fieldbus: tên một mạng truyền thông công nghiệp

Fieldbus là tên của một nhóm mạng truyền thông công nghiệp được sử dụng để điều khiển phân tán theo thời gian thực. Các cấu hình Fieldbus được tiêu chuẩn hóa bởi Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế theo tiêu chuẩn IEC 61784/61158.

🏷️ Thẻ Tag: tagIT ; tagAutomation ; tagELV ; tagBMS ; tagBACnet ; tagEtherCAT ; tagBeckhoff ; tagLightBus ; tagFieldbus ; tagIndustrialCommunicationNetworks: ; tagFieldbus