FactoryTalk Linx

FactoryTalk Linx: Là phần mềm kết nối điều khiển của Rockwell.
-FactoryTalk Linx, trước đây gọi là RSLinx Enterprise, là một sản phẩm được sử dụng rộng rãi để kết nối bộ điều khiển lập trình (PLCs) Allen Bradley cho các ứng dụng Rockwell, bao gồm lập trình, thu thập dữ liệu và sự tương tác HMI.
FactoryTalk Linx còn được viết tắt là FTLinx