Faceplate

  • Trong tự động hóa ta có thể hiểu:
  1. Faceplate (WinCC): là đối tượng chuẩn mà WinCC cho phép tạo ra để sử dụng trên màn hình giao diện HMI như Faceplate cho van, động cơ, giá trị đo tương tự, giá trị đo số, … Khi sử dụng Faceplate, nó giống như một định dạng chuẩn dùng cho nhiều đối tượng giống nhau, ví dụ: Trong một hệ thống điều khiển có rất nhiều van, ta chỉ cần xây dựng một Faceplate cho van sau đó sử dụng cho tất cả các van. Khi thay đổi thuộc tính của van chỉ cần thay đổi Faceplate này là thay đổi cho toàn bộ các van trong hệ thống … Đi kèm với Faceplate trên WinCC là Block được viết trên phần mềm Step7 dành cho PLC..
  2. Faceplate (Rockwell): Đang cập nhật…