EtherCAT: Một giao thức truyền thông công nghiệp

EtherCAT được viết tắt từ cụm từ tiếng anh Ethernet for Control Automation Technology

Là một mạng mở Ethernet Master/Slave thời gian thực ban đầu được phát triển bởi Beckhoff Automation một công ty đa quốc gia trong lĩnh vực cung cấp các hệ thống tự động hóa dựa trên nền tảng công nghệ PC Control với trụ sở chính đặt tại Verl, Đức

Họ đã phát triển phiên bản Fieldbus của riêng mình có tên là “LightBus” vào cuối những năm 1980, để giải quyết vấn đề băng thông của các giao diện khác. Việc ứng dụng bổ sung trên giao thức này cuối cùng đã dẫn đến việc phát minh ra EtherCAT.

Beckhoff đã giới thiệu EtherCAT với thế giới vào năm 2003. Và sau đó vào năm 2004, họ đã trao quyền cho ETG (EtherCAT Technology Group) – những người chịu trách nhiệm quảng bá tiêu chuẩn này. ETG có một nhà phát triển và nhóm người dùng rất tích cực. EtherCAT được tiêu chuẩn hóa theo IEC 61158.

🏷️ Thẻ Tag: tagIT ; tagAutomation ; tagELV ; tagBMS ; tagBACnet ; tagEtherCAT ; tagBeckhoff ; tagLightBus ; tagFieldbus