DFB – Derived Function Blocks (Schneider)

DFB được viết tắt từ cụm từ Derived Function Blocks đây là một thuật ngữ trong lập trình các PLC của hãng Schneider.

Derived Function Block (DFB) là một công cụ rất quan trọng giúp giảm thiểu thời gian của người lập trình nhất là những loại logic có tính chất lập đi lặp lại. Về cơ bản, nó là một khối chức năng được tạo bởi lập trình viên; tương tự như các khối chức năng (function blocks) trong thư viện được định sẵn trong phần mềm lập trình PLC. Ở những đối tượng lặp đi lặp lại (ví dụ điều khiển pump) thay vì viết những đoạn điều khiển lặp đi lặp lại như vậy làm cho chương trình rất rối và khó quản lý. Thì lập trình viên sẽ viết một lần và đóng gói nó lại thành các DFB bằng cách này thì việc quản lý chương trình sẽ dễ hơn, code sẽ được tinh gọn, dễ debug và sữa chữa về sau

Nguồn tham khảo:  se.com , youtube.com , instrumentationtools.com

🏷️ Thẻ Tag: tagIT ; tagAutomation , tagSchneider , tagRockwellAutomation