Derivative Filter Gain: Bộ lọc độ lợi khâu vi phân

Derivative Filter Gain (DG): Bộ lọc độ lợi khâu vi phân

– Một thông số trong bộ điều khiển PID

🏷️ Thẻ Tag: tagIT ; tagAutomation ; tagMechatronics ; tagPID