Datasheet: Bảng thông số kỹ thuật

Datasheet: Bảng thông số kỹ thuật

  • Datasheet (hoặc data-sheet, spec sheet) là loại tài liệu mô tả tổng quan hiệu năng và các thông số kỹ thuật của sản phẩm một cách chi tiết để khách hàng hiểu rõ công năng của sản phẩm trước khi mua.

🏷️ Thẻ Tag: tagIT ; tagAutomation ; tagMechatronics ; tagElectronic ; tagElectrical