ControlLogix: Là dòng PLC cao cấp của Rockwell

ControlLogix (CLX): Là dòng PLC cao cấp của Rockwell.
-ControlLogix thường được viết tắt là CLX. Dòng PAC này ra đời thay thế cho PLC 5, đây là dòng PLC cao cấp của Rockwell, hỗ trợ các hệ thống lớn tới 128000 IO, bộ nhớ chương trình tới 32MB, không dùng pin. Một CPU hỗ trợ tất cả các tác vụ trong công nghiệp như: Batch control, Motion control, Drive Control, Process Control, Discrete control, Redundancy
Controllogix có các CPU thông thường như:

  • Dòng cũ: 1756-L61, 1756-L62, 1756-L63, 1756-L64
    Dòng đang hỗ trợ tốt: 1756-L71, 1756-L71, 1756-L73,1756-L75, 1756-L75
  • Dòng mới: 1756-L81E, 1756-L82E, 1756-L83E, 1756-L84E, 1756-L85E
    Phần mềm lập trình là Rslogix 5000 cho dòng cũ và studio 5000 cho dòng mới

🏷️ Thẻ Tag: tagRockwellAutomation ; tagAllenBradley ; tagElectrical ; tagAutomation ; tagElectronic ; tagControlLogix ; tagMechatronics