CompactLogix: một dòng PLC của Rockwell

CompactLogix (CMX): Là dòng PLC tầm trung của Rockwell.

  • CompactLogix thường được viết tắt là CMX hoặc CMPLX, là dòng PLC tầm trung của Rockwell, chuyên dùng cho những ứng dụng trên dưới 1000 IO, vì là dòng nằm trong nền tảng Logix của Rockwell nên dòng này hội tụ đủ những tinh hoa lập trình của Rockwell. .

🏷️ Thẻ Tag: tagRockwellAutomation ; tagAllenBradley ; tagAutomation