CCTV: Hệ thống Camera giám sát

CCTV: Hệ thống Camera giám sát

  • CCTV là cụm từ viết tắt của ( Closed-circuit television : nghĩa là “truyền hình mạch kín”). Tại Mỹ từ CCTV được sử dụng chủ yếu cho các camera giám sát, Camera an ninh giao thông, Cho các Doanh nghiệp…và việc sử dụng các máy quay video để truyền tín hiệu đến một nơi cụ thể, trên một số màn hình giới hạn. Hệ Thống CCTV được hiểu là hệ thống Camera giám sát hay camera quan sát ( Hoặc các máy quay video để truyền tín hiệu đến một nơi cụ thể ) và có thể cung cấp hình ảnh video theo thời gian thực, sự kiện hay bạn có thể tua lại video hình ảnh quan sát được, các thông tin giám sát được ghi lại để giúp đỡ bạn trong việc phát hiện, đáp ứng hay điều tra an ninh khi có sự tấn công, xâm phạm của các nhân, tổ chức nào đó (Nguồn tham khảo: http://www.haile.com.vn/tin-tuc/cctv-la-gi-he-thong-cctv.html).
  • 🏷️ Thẻ Tag: tagELV ; tagCCTV