CCOTF: Change Configuration On The Fly

CCOTF được viết tắt từ Change Configuration On The Fly đây là một tính năng trong phần mềm lập trình PLC của hãng Schneider Electric.

Tương tự như các phần mềm dòng PLC tầm cao của các hãng khác. Tính năng năng này cho phép người dùng “Thay đổi cấu hình nhanh chóng” (Change Configuration On The Fly) người dùng có thể thêm/sửa đổi/xóa các mô-đun IO mà không cần dừng Modicon PAC.

Nguồn tham khảo:  se.com , youtube.com

🏷️ Thẻ Tag: tagIT ; tagAutomation , tagSchneider , tagRockwellAutomation