Busway: hệ thống thanh dẫn điện

Busway là tên tiếng anh của thanh dẫn điện. Đây là một hệ thống thanh dẫn điện, được sử dụng để thay thế cáp điện, chế tạo dưới dạng thanh vỏ bọc cứng. Sử dụng lõi đồng hoặc nhôm đặt trong đó để dẫn điện và phủ vật liệu cách điện đặc biệt nhằm tăng khả năng an toàn điện hơn so với sử dụng dây dẫn truyền thống.

🏷️ Thẻ Tag: tagElectrical ; tagAutomation ; tagElectronic