Bus (máy tính): đường truyền tín hiệu điện, kết nối các thiết bị khác nhau trong một hệ thống máy tính.

Trong kiến trúc máy tính, bus là tên viết gọn của từ Latin omnibus, ban đầu được gọi là data highway (từ Hán Việt: tổng tuyến) là một hệ thống hỗ trợ việc truyền nhận dữ liệu giữa các thành phần bên trong máy tính, hoặc giữa các máy tính với nhau. Khái niệm này bao gồm toàn bộ các thành phần phần cứng liên quan (như dây dẫn, cáp quang,…) và phần mềm, bao gồm cả các giao thức truyền thông (communication protocols).

Hiểu đơn giản Bus là cách kết nối dữ liệu (giao tiếp) giữa hai hoặc nhiều thiết bị kết nối với máy tính. Ví dụ, Kết nối giữa bộ xử lý máy tính với bộ nhớ hoặc một card màn hình để giao tiếp với bộ nhớ.
Mục đích của Bus là giảm số lượng “con đường” cần thiết cho việc liên lạc giữa các thành phần bằng cách thực hiện tất cả các truyền thông qua một kênh dữ liệu. Đây là lý do tại sao ẩn dụ của một “xa lộ dữ liệu” (data highway) đôi khi được sử dụng.

Các bus máy tính đầu tiên là các dây dẫn song song với nhiều kết nối phần cứng, nhưng thuật ngữ này về sau được sử dụng cho bất cứ thiết kế vật lý nào cung cấp cùng một chức năng như một bus điện tử song song. Các bus máy tính hiện đại có thể dùng cả hai phương pháp truyền thông song song và truyền thông nối tiếp, và có thể được bố trí kết nối theo mô hình multidrop (kết nối song song) hoặc chuỗi daisy (daisy chain), hoặc được kết nối đến các bộ chuyển mạch, hay trong USB.

Các nguồn tham khảo:

  1. wikipedia
  2. prosensor.vn
  3. bazantech

🏷️ Thẻ Tag: tagIT ; tagAutomation ; tagELV ; tagBMS ; tagBACnet ; tagEtherCAT ; tagBeckhoff ; tagLightBus ; tagFieldbus ; tagIndustrialCommunicationNetworks: tagProfibus