Beckhoff: một công ty trong lĩnh vực tự động hóa

Beckhoff Automation một công ty đa quốc gia trong lĩnh vực cung cấp các hệ thống tự động hóa dựa trên nền tảng công nghệ PC Control với trụ sở chính đặt tại Verl, Đức

🏷️ Thẻ Tag: tagIT ; tagAutomation ; tagELV ; tagBMS ; tagBACnet ; tagLightBus ; tagBeckhoff ; tagEtherCAT ; tagFieldbus ; tagIndustrialCommunicationNetworks