BACnet: là một giao thức truyền thông

BACnet được viết tắt từ cụm từ tiếng anh Building Automation and Control networks có thể dịch là: Mạng Điều khiển và Tự động hóa tòa nhà.

BACnet là một trong những chuẩn giao thức truyền thông chuyên dụng sử dụng trong các mạng điều khiển và tự động hóa tòa nhà. Chuẩn truyền thông BACnet được thiết kế nhằm đáp ứng các nhu cầu ứng dụng điều khiển ánh sáng, sưởi ấm, thông gió, điều hòa không khí, kiểm soát ra/vào và các hệ thống an ninh, báo cháy và các hệ thống liên quan khác.

Trên đây là những thông tin vắn tắt về BACnet bạn có thể xem chi tiết bài viêt về BACnet tại đây!

🏷️ Thẻ Tag: tagIT ; tagAutomation ; tagELV ; tagBMS ; tagBACnet