Backplane: Bảng nối đa năng, Tấm lưng (xem giải thích chi tiết)

Backplane có rất nhiều nghĩa tùy thuộc vào lĩnh vực sử dụng sau đây là một số nghĩa của Backplane.

Backplane: bảng nối đa năng (máy tính), mặt phẳng hậu (xây dựng), mặt sau (máy tính), tấm đế (cắm đèn), tấm đỡ (Kỹ thuật chung), tấm nối (Kỹ thuật chung), Tấm lưng (Kỹ thuật chung), Khung, giá đỡ v.v…

Trong lĩnh vực Tự động hóa tương tự như thuật ngữ Chassis của hãng Rockwell Automation. Một số hãng (vd: Schneider Electric) sử dụng thuật ngữ Backplane như khung hay giá đỡ đỡ để gắn các Module lên. Một mẹo nhỏ để nhớ công dụng của Backplane là nó được ghép bởi hai chữ Back (mặt sau) -Plane (Tấm, mặt phẳng) nên có thể gọi Backplane là các “tấm lưng” phía sau.

Một có mã BMEXBP0602 của hãng Schneider Electric

Trong lĩnh vực Máy tính theo wikipedia thì Backplane hay backplane system là một nhóm các đầu nối điện song song với nhau, sao cho mỗi chân của mỗi đầu nối được liên kết với cùng một chân tương đối của tất cả các đầu nối khác, tạo thành một bus máy tính. Nó được sử dụng như một xương sống để kết nối một số bảng mạch in với nhau để tạo thành một hệ thống máy tính hoàn chỉnh. Bảng nối đa năng thường sử dụng bảng mạch in, nhưng bảng nối đa năng quấn dây cũng đã được sử dụng trong máy tính mini và các ứng dụng có độ tin cậy cao. Bảng nối đa năng thường được phân biệt với bo mạch chủ do thiếu các yếu tố lưu trữ và xử lý trên bo mạch. Bảng nối đa năng sử dụng thẻ cắm để lưu trữ và xử lý.

Nguồn ảnh: Wikipedia

Nguồn tham khảo: Wikipedia , se.com

🏷️ Thẻ Tag: tagIT ; tagAutomation , tagSchneider , tagRockwellAutomation