Autotransformer: Máy biến áp tự ngẫu

Máy biến áp tự ngẫu (Autotransformer) là một máy biến áp điện chỉ có một cuộn dây. Tiền tố “tự động” đề cập đến một cuộn dây duy nhất hoạt động một mình và không có bất kỳ loại cơ cấu tự động nào.

🏷️ Thẻ Tag: tagElectrical ; tagAutomation ; tagElectronic