Automation: Tự động hóa

Chữ Automation là từ tiếng anh và có nghĩa là Tự động hóa.

Mời các bạn nghe cách giải nghĩa chi tiết chữ Automation trên tạp chí: Tạp chí tự động hóa ngày nay Sau đây là phần vắn tắt giải nghĩa trích ra từ bài viết:

Tự động hóa, tiếng Mỹ là Automatization, tiếng Nga Автоматизация. Cách đọc 2 từ này cũng hao hao giống nhau, bởi vì nó đều bắt nguồn từ tiếng Latin. Automat- hoặc Автомат- có nghĩa là tự động. Một từ abc mà có thêm tiếp vị ngữ -zation hay -зация đều có nghĩa là quá trình “làm cho” abc. Điều này có nghĩa là Automation hay Автоматизация là “Làm cho tự động” hay tiếng Hán-Việt là Tự động hóa. Hiểu một cách nôm na, tự động hóa là quá trình từ một hệ thống chưa hoạt động tự động được, chúng ta phải thiết kế, xây dựng cơ cấu truyền động, lập trình, … làm cho nó hoạt động một cách tự động.

Trong tiếng Anh hiện đại, người ta it khi dùng Automatization mà dùng từ ngắn hơn là Automation, nhưng tiếng Nga vẫn giữ nguyên Автоматизация. Ở Việt Nam có các cụm từ: “điều khiển tự động”, “tự động”, “tự động hóa”. Có rất nhiều người (thậm chí trong lĩnh vực chuyên môn) nghĩ đó là một. “Điều khiển tự động” thông thường ám chỉ một hệ thống cục bộ tự động điều khiển được. Ví dụ như: máy lạnh tự động giữ nhiệt độ ở mức đặt là 25 độ, xe hơi tự chạy trên một quỹ đạo cho trước. “Tự động hóa” là ám chỉ một hệ thống rất nhiều cụm các hệ thống nhỏ điều khiển tự động. Như vậy, điều khiển tự động là nằm trong tự động hóa, là phương tiện, là kỹ thuật để cung cấp cho tự động hóa. Nếu như điều khiển tự động ám chỉ đối tượng, quá trình cục bộ thì Tự động hóa ám chỉ hệ thống và có con người tương tác vào. Đối với cụm từ “Tự động” là có nghĩa chung chung.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Tài liệu tham khảo: Tạp chí tự động hóa ngày nay

🏷️ Thẻ Tag: tagIT ; tagAutomation ; tagElectronic