Auto Tune: Tự động điều chỉnh

-Ở trong Tự động hóa “Auto Tune” Được hiểu là một công cụ điều chỉnh các thông số trong thuật toán PID. Chức năng này sẽ tự động điều chỉnh các tham số P, I và D sao cho hệ thống đạt hiệu năng cao nhất. Tuy nhiên, trong 1 số trường hợp thì người sử dụng vẫn phải điều khiển bằng tay (Manual) các tham số này.(Nguồn tham khảo:https://adi-jsc.com.vn)

🏷️ Thẻ Tag: tagIT ; tagAutomation ; tagElectronic