Apparent power: Công suất biểu kiến

Công suất biểu kiến hay còn được gọi là công suất toàn phần và là một thuật ngữ dùng trong ngành kỹ thuật điện. Công suất biểu kiến dùng để thể hiện sự cung ứng năng lượng từ nguồn điện.
Công suất biểu kiến có ký hiệu là: S
Đơn vị của công suất biểu kiến là: VA (vôn ampe) hoặc kVA (ki-lô vôn ampe) ký

🏷️ Thẻ Tag: tagElectrical ; tagAutomation ; tagElectronic