Analog: tín hiệu tương tự

Tín hiệu Analog hay còn gọi là tín hiệu tương tự hay tín hiệu liên tục.

🏷️ Thẻ Tag: tagAutomation ; tagElectronic