Allen-Bradley: tên thương hiệu thiết bị tự động hóa

Allen-Bradley là thương hiệu của một dòng thiết bị tự động hóa nhà máy, ngày nay thuộc sở hữu của Rockwell Automation.

🏷️ Thẻ Tag: tagRockwellAutomation ; tagAllenBradley ; tagElectrical ; tagAutomation ; tagElectronic