Active power: Công suất tác dụng

Active power: Công suất tác dụng

Công suất tác dụng (hay còn gọi là công suất hiệu dụng) là phần công suất điện có thể biến đổi thành các dạng công suất khác (cơ, nhiệt, hay hóa).
Kí hiệu công suất tác dụng: P
Đơn vị của công suất tác dụng: W

🏷️ Thẻ Tag: tagElectrical ; tagAutomation