100BASE-FX: là phiên bản của Fast Ethernet qua cáp quang